A Bridge betwen The West & The East

Outsourcing

Outsourcing jako forma spolupráce obecně spočívá ve smluvním převzetí části specifických úkolů a činností klienta odborným dodavatelem daných výkonů a služeb V oblasti logistických služeb, které pro své zákazníky nabízí a provádí společnost INTER EXPRES servis s.r.o. mohou být předmětem outsourcingu následující služby:
 
 •    Mezinárodní přeprava zboží (silniční,
     železniční, letecká, námořní) - importní nebo
     exportní, resp. kompletní systém přeprav v
     obou směrech a       kombinované přepravy
 •    Skladování včetně zajištění celních služeb
 •    Komisionářský prodej
 •    Outsourcing správy vlastních zásob
     klienta
 •    Outsourcing interních logistických procesů
     klienta
 •    Různé kombinace výše uvedených služeb
 •    Komplexní logistické projekty zahrnující
     celkové řešení logistické problematiky klienta
Při zajištění outsourcingu postupuje společnost INTER EXPRES servis s.r.o. ve spolupráci se zákazníkem následujícím způsobem:  

1. Definice úkolu - zadání k řešení
2. Formulace způsobu řešení a stanovení obsahu
    a rozsahu outsourcingových služeb
3. Vymezení detailů řešení včetně rozhraní aktivit
     logistika a zákazníka
4. Vymezení forem komunikace, dokladování a
     kontroly
5. Vypracování konkrétního harmonogramu předání
     a převzetí činností od zákazníka na INTER EXPRES
     servis s.r.o.
6. Předání a převzetí činností a zahájení jejich
     provádění v rámci outsourcingu
 
Výhody klienta ze zajišťování jeho úkolů systémem outsourcingu jsou zpravidla v následujících oblastech:
 
 •   Vyšší profesionalita při provádění příslušných
     činností specializovaným subjektem
 •   Zjednodušení administrativy klienta
 •   Zjednodušení, resp. redukce úkolů a činností
     v personální oblasti
 •   Zvýšení efektivity práce
 •   Ekonomický efekt
 •   Možnost klienta koncentrovat se na hlavní
    předmět vlastní výrobní nebo obchodní
    činnosti
Zajišťování stále většího spektra služeb a vedlejších výkonů formou outsourcingu je významným trendem v rozvoji společností ve všech sférách výroby, obchodu i služeb. Také společnost INTER EXPRES servis s.r.o. jako poskytovatel logistických služeb pokládá tuto oblast za jeden z klíčových směrů svého dalšího rozvoje. Pro poskytování outsourcingových služeb má INTER EXPRES servis s.r.o. kvalitní odborný personál, potřebné materiální vybavení a bohaté zkušenosti. Dbáme na to, aby námi předložený outsourcingový projekt přinesl zákazníkovi nejen úsporu nákladů a zvýšení efektivnosti, ale aby zákazník rovněž získal jistotu a pocit, že se svěřil do správných rukou.
 
 Kvalita veškerých činností prováděných společností INTER EXPRES servis s.r.o. je již od roku 2003 doložena i zavedením a certifikací systému řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000
 
Projekty, které  realizujeme v praxi:
     • koordinátor v dopravě elektroniky      
     • koordinátor v dopravě zemědělské výroby a
        techniky
     • koordinátor v dopravě pivovarnické technologie
     • koordinátor v dopravě bazénové techniky
     • koordinátor v dopravě materiálu do výrobních
       závodů (výroba keramiky, plastových lahví,
       elektrozařízení
obchodní partneři