A Bridge betwen The West & The East

Celní služby

Celní služby poskytujeme jako samozřejmou součást našich komplexních dopravně - logistických služeb. Vybudovali jsme si dobré jméno nejen u našich klientů, ale i u samotných celních úřadů. Spolehlivost, přesnost, flexibilita  a častokrát i krůček před výkonnými pracovníky našich úřadů je předností všech zaměstnanců naší celní deklarace, kteří přistupují ke každému případu s profesionálním přístupem i jistotou.
 
Nabízíme komplexní služby v oboru celní deklarace:
  • Zpracování veškeré celní dokumentace (VDD, VDDd, JSD, JSDd, DCH, DCHd, T1, T2
  • Vyplnění nákladového listu CMR, CIM
  • Vyplnění karnetu TIR 
  • Vyhotovení Certifikátu o původu, EUR1, Form A, AT.R, T2L
  • Zpracování dat, vykazování údajů a vedení agendy v systému intrakomunitárního obchodu se státy EU-INTRASTAT
  • Zastupování deklaranta v celním řízení
  • Zajištění prodejů zboží na cestě (neutralizace faktur) na podkladu karnetu TIR
  • Veškeré služby spojené se svobodným pásmem typu II
  • Poradenská a konzultační činnost
  • Základní přenos dat na celní úřady je elektronickou formou
obchodní partneři