A Bridge betwen The West & The East

AKTUALITY

 obrazek

PROJEKT XIXOIO


PROHLÁŠENÍ NABYVATELE
znění účinné od 14.4. 2022 Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
  • -  nabytím jednoho (1) tokenu za 1,- Kč („Registrační token“) Nabyvateli nevzniká nárok na podíl na zisku emitenta ani jakýkoliv jiný nárok vůči emitentovi nebo XIXOIO s výjimkou speciálního přístupu pro tokenholdery na profilu emitenta na platformě xixout.com;
  • -  XIXOIO a emitent mají právo Registrační token kdykoliv přejmenovat, nahradit jiným tokenem emitenta, přiřadit mu jiná práva a v případě ukončení aktivit emitenta na platformě xixout.com vymazat (tzv. spálit) tento Registrační token;
  • -  v případě vymazání tokenu dle předchozí věty nemá Nabyvatel nárok na vracení ceny (1,- Kč), kterou za Registrační token uhradil;
  • -  odlišně od Sazebníku je první nabytí Registračního tokenu osvobozeno od poplatku za obchodní pokyn;
  • -  Registrační token nelze převést na třetí osobu.
... více
 obrazek

KARIÉRA


IESA Logistics patří v České republice k významným poskytovatelům služeb v oblasti mezinárodní kamionové dopravy.

Korporace s cca 40 zaměstnanci se sídlem nedaleko EXIT91-Humpolec působí na našem trhu již od roku 2011. K obchodní strategii korporace patří především orientace na zákazníky vyžadující poskytnutí komplexních dopravně-spedičních služeb. Nyní rozšiřujeme své řady a hledáme vhodné kandidáty na pozice:

• řidič mezinárodní kamionové dopravy (C,E) ... více
obchodní partneři