A Bridge betwen The West & The East

INTRASTAT

 


Hovoříme-li o toku zboží v rámci EU, pak vznikla se vstupem naší země do EU dovozcům i vývozcům povinnost statistické evidence sběru dat formou INTRASTAT. Jedná se o statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu. Jelikož jsou údaje v hlášení velmi podobné údajům ze stávajícího JCD, nabízíme využití ke zpracování INTRASTATU našich znalostí celní deklarace. Službu poskytují odborně a technicky vybavení zaměstnanci pracoviště celní deklarace s nástupem povinnosti evidence, tedy od 1.5.2004.
Kdo má povinnost vykazovat údaje pro INTRASTAT?
Point Povinnost vykazovat data pro IINTRASTAT se týká osob, které překročí asimilační práh při přijetí nebo odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje do výkazu INTRASTAT. Tím se tyto osoby stávají zpravodajskými jednotkami. 
Point Asimilační práh je stanoven pro odeslání zboží v hodnotě přesahující 4 miliony Kč a pro přijetí zboží v hodnotě přesahující 2 miliony Kč. Určuje se zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží.
Point Zpravodajské jednotky, u kterých fakturovaná hodnota za zboží INTRASTATu při jeho přijetí nebo odeslání překročí specifický práh 100 milionů Kč, musí vykazovat všechny předepsané údaje.
Point Za měsíc, ve kterém zpravodajská jednotka neprovede žádnou transakci, je povinna předat příslušnému celnímu orgánu negativní hlášení.
Point V případě, že se uskuteční pouze jednorázové nebo příležitostné odeslání nebo přijetí zboží, kterým vznikne povinnost předávat výkazy pro INTRASTAT, stačí vykázat pouze toto jednorázové nebo příležitostné odeslání nebo přijetí za předpokladu, že dalších šest měsíců k žádnému odeslání nebo přijetí nedojde.
Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT nevzniká osobě, která nemá povinnost podávat přiznání k DPH.
 
Veškeré dotazy o této problematice Vám ráda zodpoví: Alena MORAVCOVÁ
tel.: +420 564 040 266, mobil: 731 557 566, e-mail: alena.moravcova@interexpres.cz
obchodní partneři